Volume 4, Number 1-2, September 2005

vol. 4
W. Paszkowicz Editorial I
CONTENTS II
Y. Cerenius The Gregori Aminoff Prize 2005 1
D Żymierska News from the Polish Synchrotron Radiation Society 4
Laudacja 5
6th National Symposium of Synchrotron Radiation Users (KSUPS) 6
Programme 7
Extended abstracts of invited lectures
B.J. Kowalski, I.A. Kowalik, R.J. Iwanowski, E. Lusakowska, K. Kopalko, M. Sawicki, J. Sadowski, M. Adell, I. Grzegory, S. Porowski Localized 3d states in spintronic materials – studies with use of synchrotron radiation LA01 8
J. Szade Emisja rezonansowa dla związków ziem rzadkich LA02 10
P. Zajdel, M. Green, J. Warczewski, J. Konior, J. Krok-Kowalski, P. Gusin, M. Oboz, L.I. Koroleva, R.V. Demin, S. Fiddy Cu K and Cr K edges in CuCr2-xSbxS4 (x = 0.3, 0.4, 0.5) – XANES spectra and LAPW calculations RA01 12
Extended abstracts of oral presentations
I.A. Kowalik, B.J. Kowalski, B.A. Orlowski, P. Dziawa, E. Lusakowska, R.L. Johnson, J. Brison, L. Houssiau, I. Grzegory, S. Porowski A resonant photoemission study of Co/GaN system RA02 14
J.B. Pelka, M. Bittner, L. Juha, M. Jurek, D. Klinger, J. Krzywinski, R. Nietubyc, K. Sokolowski-Tinten, R. Sobierajski, T. Tschentscher Investigation of structure modifications in materials irradiated by ultra-short pulses of 4th generation XUV FEL source RA03 16
Extended abstracts of poster contributions
M. Klepka, K. Lawniczak-Jablonska, R. Minikayev, W. Paszkowicz, M. Jablonski, M. Walczak, A. Wolska, H. Rossner XANES as a tool for estimation of Fe and Ti ionic state in raw materials used in pigments production PA01 18
I.N. Demchenko, K. Lawniczak-Jablonska, Z. Liliental-Weber, D.N. Zakharov, K.S. Zhuravlev EXAFS as a tool for investigation of the local environment of Ge atoms in buried low-dimensional structures PA02 20
W. Burian, J. Szade, T. O’Keevan, Z. Celinski, M. Zangrando, F. Bondin, E. Magnano Rezonansowo indukowane stany dwuwartosciowego Eu w ultra-cienkich warstwach EuF3 PA03 22
K. Lawniczak-Jablonska, E. Dynowska, N.V. Babushkina, S.A. Malyshev, L.I. Romanova, M. Heinonen, T. Laiho Morphology of crystalline structure and atomic bonds inside DyxOy films grown on Si PA04 24
K. Lawniczak-Jablonska, I.N. Demchenko, W. Szuszkiewicz, E. Piskorska, E. Dynowska, E. Janik, A. Traverse Anisotropy of bonds at antiferromagnetic transition in MnTe-based layers PA05 26
W. Szczerba, C.J. Oates, M. Sikora, M. Borowiec, Cz. Kapusta, L. Spalek, M. Allix, M.R. Rosseinsky, R. Ruiz­Bustos, P.D. Battle XAS study of brownmillerites and Ruddlesden-Popper manganites PA06 28
J. Kucytowski, K. Wokulska, A. Misiuk, C.A. Londos Wpływ napromieniowania neutronami na zmiany parametrów sieciowych w monokryształach Si-Cz PA07 30
W. Paszkowicz, J. Pietosa, R. Minikayev, J. Nowak, Ch. Lathe, S. Kolesnik, M. Majjiga, B. Dabrowski High-pressure diffraction study of SrCoO2.88 and La0.33Sr0.67CoO2.85 PA08 32
W. Paszkowicz, T. Wroblewski, W. Weker Combined diffraction and refraction imaging study of a roman knife PA09 34
E. Wierzbicka, M. Lefeld-Sosnowska, W. Wierzchowski, K. Wieteska, W. Graeff Topografia synchrotronowa defektów wzrostowych w GdCa4O(BO3)3 PA10 36
W. Wierzchowski, K. Wieteska, J. Auleytner, W. Graeff, D. Zymierska Synchrotron X-ray diffraction studies of Ar-implanted silicon after thermal annealing PA11 38
K. Wieteska, W. Wierzchowski, D.Zymierska, J. Auleytner, W. Graeff, A. Misiuk, J. Choinski Synchrotron studies of HP-HT treated silicon implanted with 42 MeV nitrogen ions PA12 40
R. Belka, J. Gronkowski, M. Lefeld­Sosnowska, M. Suchanska, E. Wierzbicka, W. Wierzchowski, K. Wieteska Rentgenowskie badania topograficzne kryształów ferroelektrycznych K2ZnCl4 PA13 42
A. Malinowska, M. Lefeld-Sosnowska, E. Wierzbicka, K. Wieteska, W. Wierzchowski, W. Graeff Synchrotronowa topografia monokryształów SrLaGaO4 w wiązce białej PA14 44
K. Turzyniecki Negatywny wynik doświadczenia Michelsona-Morleya a teoria promieniowania synchrotronowego PA15 46
Abstracts of invited lectures
M. Kozak Protein structure in crystal and in solution studied by diffraction and scattering of synchrotron radiation LB01 48
J. Gapinski, A. Patkowski Spektroskopia korelacji fotonów i nieelastyczne rozpraszanie promieniowania synchrotronowego – nowe metody badania dynamiki fazy skondensowanej LB02 49
E.A. Görlich Synchrotronowe źródło promieniowania dla polskiego środowiska naukowego – potrzeby i możliwosci realizacji projektu LB03 50
J. Rybicki, A. Witkowska Molecular dynamics methods in EXAFS analysis of disordered systems LB04 51
Abstracts of oral presentations
M. Walczak, K. Lawniczak-Jablonska, A. Sienkiewicz, M. Chernyshova, I.N. Demchenko, E. Piskorska, D.S. Bohle X-ray absorption for characterising iron environment in malaria pigment and its synthetic substitute RB01 52
M. Sikora, V. Procházka, R. Swatek, Cz. Kapusta, K. Knizek, Z. Jirak XAS study of LaMn1-xCoxO3 compounds RB02 53
Abstracts of poster contributions
D. Zajac, Cz. Kapusta, M. Borowiec, M. Sikora, C. Marquina, J. Blasco, M.R. Ibarra XANES and NMR STUDY of the Fe-Mo double perovskites PB01 54
A. Twaróg, R. Bacewicz, A. Malinowska, S. Schorr Local structure of Mn in Cu chalcopyrites PB02 55
M. Czapla, M. Sikora, V. Prochazka, M. Borowiec, D. Zajac, D. Rybicki, Cz. Kapusta, C. Marquina, M.R. Ibarra An NMR and EXAFS study of carbon encapsulated Co nanopaticles PB03 56
E. Piskorska, K. Lawniczak-Jablonska, E. Benko, I.N. Demchenko, P. Klimczyk, E. Welter XAFS as a tool for identification of the phases formed in c-BN composites PB04 57
E. Piskorska, V. Holý, M. Siebert, B. Krause, T. Schmidt, J. Falta, T. Yamaguchi, D. Hommel Diffraction anomalous fine structure investigation of InGaN quantum dots PB05 58
J. Koloczek, A. Burian, J.C. Dore Structural studies of carbon nanotubes – computer modelling PB06 59
H. Grigoriew, J. Gronkowski, R. Luboradzki Badania struktury żeli monosacharydowych za pomocą rentgenowskiego rozpraszania małokątowego PB07 60
M. Pietrzyk, B.A. Orlowski, B.J. Kowalski, P. Dziawa, S. Mickevicius, V. Osinniy, B. Taliashvili, I.A. Kowalik, T. Story, R.L. Johnson Study of Eu valence in (Eu,Gd)Te by means of photoemission spectroscopy PB08 61
A. Jarmula, W.R. Rypniewski, K. Felczak, W. Rode X-ray crystal structures of 3′,5′-di-O-acetyl-N(4)-hydroxy-2′-deoxycytidine and its 5-fluoro analogue: models of the N(4)-OH-dCMP and N(4)-OH-FdCMP molecules interacting with thymidylate synthase PB09 62
J. Koloczek, L. Hawelek, A. Burian, J.C. Dore Application of image plate for structural studies of carbon nanotubes by high-energy X-ray diffraction PB10 63
W.M. Kwiatek A. Banas, K. Banas, G. Dyduch, G. Cinque, M. Cestelli Guidi, G. Falkenberg, A. Kisiel, A. Marcelli, M. Piccinini, C. Paluszkiewicz, M. Podgórczyk Micro and bulk analysis of prostate tissues classified as hyperplasia PB11 64
A. Banas, K. Banas, G. Falkenberg, W.M. Kwiatek Elemental mapping of prostate tissue by micro-SRIXE PB12 65
J. Bak-Misiuk, A. Shalimov, A. Misiuk, J. Härtwig Defects in Czochralski silicon revealed by high temperature-pressure treatment PB13 66
J. Kusz, H.A. Goodwin, P. Gütlich Phase transition in the [Fe(3-bpp)2][Fe(CN)5(NO)] and [Fe(dpp)2(NCS)2].py spin crossover compounds PB14 67
P. Piszora Modyfikacje strukturalne spinelowych tlenków litowo-manganowych PB15 68
W. Nowicki Synteza i badanie struktury tlenków litowo-manganowych PB16 69
J. Darul Przemiany strukturalne w ferrytach litowych PB17 70
KSUPS authors’ index 71
KSUPS subjects index 72
KSUPS beamlines index 73
Information on the 8th ISSRNS 74
Conference proceedings of meetings organised by PSRS 74
Conferences 2005 – 2006 75
K. Lawniczak-Jablonska Czas ucieka – wieczność czeka !!! (Wspomnienie o Jacku Grochowskim) 76
7th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS 2004) 78
Polish Synchrotron Radiation Society
Useful web addresses