Volume 6, Number 1-2, September 2007

vol. 6 ALL IN ONE FILE Bulletin vol. 06 (15 MB)
W. Paszkowicz, E.A. Görlich Mapa Drogowa umacnia naukę europejską The Road Map strengthens the European science I
CONTENTS II
Synchrotron Light News 1
KSUPS-7 – 7. Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego oraz 1 Krajowa Konferencja “Polski Synchrotron – linie eksperymentalne” KSUPS-7 – 7th National Symposium of Synchrotron Users and 1st National Conference “Polish Synchrotron – experimental beamlines”
Information on 7th National Symposium of Synchrotron Users 3
Programme of 7th National Symposium of Synchrotron Users 5
Information on 1st National Conference “Polish Synchrotron – experimental beamlines” 7
Program of 1st National Conference “Polish Synchrotron – experimental beamlines” 8
KSUPS: invited lectures
A. Kisiel Synchrotronowe metody analizy struktury elektronowej pasma przewodnictwa kryształów Synchrotron methods of the conduction band electronic structure analysis 9
A. Witkowska EXAFS – sonda lokalnej struktury układów nieuporządkowanych EXAFS – a local structural probe for disordered systems 10
M. Gilski Zdalne sterowanie pomiarami synchrotronowymi Remote synchrotron data collection 11
A. Bródka Badanie nanostruktur węglowych metodą wysokoenergetycznej dyfrakcji promieni rentgenowskich Investigation of carbon nanostructures using the high-energy X-ray diffraction method 12
A. Patkowski, J. Gapiński, A. Fluerasu, P. Holmqvist, G. Meier, M.P. Lettinga, G. Nägele Struktura i dynamika układów koloidalnych – badania za pomocą XPCS Structure and dynamics of colloidal suspensions studied by means of XPCS 13
W. Rypniewski Zastosowanie promieniowania synchrotronowego w biokrystalografii Application of synchrotron radiation in biocrystallography 14
R. Sobierajski Światło dla nauki: Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach Light for science: European Free Electron X-ray Laser 15
B.J. Kowalski Fotoemisyjne badania układów półprzewodnikowych preparowanych in situ Photoelectron spectroscopy of semiconductor systems prepared in situ 16
E.A. Görlich Projekt synchrotronowego źródła światła w Polsce The project of the synchrotron light source in Poland 17
KSUPS: oral presentations
W. Gawelda, V.-T. Pham, A. El Nahhas, C. Milne, R. van der Veen, M. Kaiser, S.L. Johnson, D. Grolimund, R. Abela, C. Bressler, M. Chergui Badanie reakcji molekularnych za pomocą ultraszybkiej rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej Probing molecular reactions via ultrafast X-ray absortpion spectroscopy 18
J. Stolarski, R. Przeniosło, M. Mazur, M. Brunelli Struktura krystaliczna biomineralnego szkieletu koralowców scleractinia: badania metodą dyfrakcji promieniowania synchrotronowego Crystal structure of biomineral scleractinia coral skeleton: Studies using the method of synchrotron radiation diffraction 19
M.T. Klepka, K. Lawniczak-Jablonska, I.N. Demchenko, N. Nedelko, A. Slawska-Waniewska, C.A. Rodrigues, C. Bordini X-ray absorption spectroscopy investigation of Fe in metal chitosan complex 20
W. Szczerba, M. Sikora, M. Borowiec, D.A.Zajac, P. Chometowski, Cz. Kapusta, M.R. Ibarra A XAFS study of surface oxidised Fe particles 21
M. Basiura, B. Goderis, V.B.F. Mathot, J.Sworen, K.B.Wagener Mezomorficzna faza w precyzyjnie rozgałęzionych polietylenach Mesomorphic phase in precisely branched polyethylenes 22
M.J. Sadowski, R. Mirowski, R. Nietubyć, P. Strzyżewski, S. Tazzari, L. Catani, A. Cianchi, J. Lorkiewicz, R. Russo Osadzanie nadprzewodzących warstw niobu we wnękach rezonansowych akceleratorów cząstek Deposition of superconducting niobium films inside rf-cavities of particle accelerators 23
K. Schneider, P. Kwaśniewski, Cz. Kapusta, D. Zając, C.I. Marquina, M.R. Ibarra, A. Świerczyna, A. Urbanik Badania nanocząstek magnetycznych jako potencjalnych kontrastów do MRI Magnetite-based nanoparticles as contrast agents for MRI 26
G. Wrochna Proposal for Polish free electron laser “POLFEL” at the Institute for Nuclear Studies at Świerk 27
J.B. Pełka Promieniowanie synchrotronowe w naukach biomedycznych – stan obecny i spojrzenie w przyszłość Synchrotron radiation in biomedical sciences. Present state and a look ahead 28
H. Drozdowski Mechanizm powstawania promieniowania synchrotronowego w pulsarach The mechanism of generation of synchrotron radiation by pulsars 29
KSUPS: poster presentations
J. Bąk-Misiuk, P. Romanowski, E. Dynowska, J.Z. Domagała, E. Łusakowska, A. Misiuk, J. Sadowski, A. Barcz, W. Caliebe Effect of annealing on creation of nanoclusters in GaMnAs 30
Ł. Hawełek, A. Bródka, J.C. Dore, V. Honkimaki, A. Burian Fullerenopodobna struktura węgli aktywnych Fullerene-like structure of active carbons 31
J. Darul, W. Nowicki, P. Piszora Low temperature structural behaviour of the lithium iron spinels 32
P. Dąbrowski, Z. Klusek, P. Kowalczyk, A. Busiakiewicz, W. Kozłowski Investigations of the reduced TiO2(001) surface by the XPS/AES/UPS and STM/STS techniques 33
H. Drozdowski, K. Nowakowski X-ray diffraction studies of liquid methylcyclohexane C6H11-CH3 structure at 293 K 34
E. Dynowska, W. Szuszkiewicz, J.Z. Domagała, E. Janik, T. Wojtowicz, W. Caliebe Structural characterization of MBE-grown ZnTe nanowires 36
E. Dynowska, W. Szuszkiewicz, A. Szczepańska, P. Romanowski, Ch. Lathe High-pressure phase transitions in Cd1-xMnxTe mixed crystals 37
G. Kowalski, J. Gronkowski, A. Hruban X-ray high-resolution diffraction study of GaInAs grown by a modified Czochralski method 38
M.T. Klepka, K. Lawniczak-Jablonska, I.N. Demchenko, R. Minikayev, M. Jabłoński, V. Kontozova, A. Przepiera XAS study of Mg based phases in ilmenites 39
M. Kozak Structural study of the bicellar phase made of DMPC and cationic surfactant 40
I.N. Demchenko, K. Lawniczak-Jablonska, T. Story, V. Osinniy, R. Jakiela, J.Z. Domagala, J. Sadowski, M. Klepka, A. Wolska, M. Chernyshova High temperature annealing modification of the local atomic structure around Mn atoms in (Ga,Mn)As layers 41
M.S. Walczak, K. Lawniczak-Jablonska, A. Sienkiewicz, M. Czuba, M. Klepka, A. Graczyk Local iron neighbourhood in compounds used in cancer therapy: EXAFS studies 42
A. Łowińska-Kluge, P. Piszora Przydatność rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej w badaniach składników kompozytów cementowych poddanych działaniu promieniowania gamma Usefulness of X-ray powder diffraction in studies of components of cement composites irradiated by gamma rays 43
L. Domka, A. Malicka Structural study of polyethylene/montmorillonite systems 44
A. Malicka, L. Domka, P. Gajdus, W. Hędzelek Modified aramide as reinforcement of acrylic resin 45
A. Malinowska, M. Lefeld-Sosnowska, K. Wieteska , W. Wierzchowski, A. Pajączkowska, W. Graeff Conventional and synchrotron X-ray topography of defects in the core region of SrLaGaO4 46
W. Hedzelek, R. Wachowiak, A. Marcinkowska, L. Domka Infrared spectroscopic identification of chosen dental materials and natural teeth 47
M. Markiewicz, M. Pasenkiewicz-Gierula, P. Serda, T. Librowski, S. Mogilski, H. Marona, S. Hodorowicz The influence of non-steroidal antiinflammatory drugs on the membrane structure 48
J.M. Michalik, M. Sikora, Cz. Kapusta, J.M. De Teresa, O. Mathon X-MCD in the Cr-Re based double perovskite at high pulsed magnetic fields 49
R. Minikayev, W. Paszkowicz, P. Piszora, M. Knapp, C. Bähtz Thermal expansion of alpha and beta silicon nitrides 50
A. Misiuk, J. Bak-Misiuk, W. Wierzchowski, B. Surma, K. Wieteska, I. Capan, W. Graeff, A. Barcz, W. Jung, I.V. Antonova, M. Prujszczyk Revealing the irradiation-induced defects in Czochralski silicon by high temperature-pressure treatment 51
R. Nietubyć, E. Czerwosz, R. Diduszko, M. Kozłowski XAFS study of the short range order in Ni nanoparticles embedded in carbonaceous matrix 52
R. Nietubyć, R. Diduszko, D. Savytskii XAFS study of doping-induced deviation of oxygen sites from the collinearity with gallium in rare earth gallates 53
W. Nowicki, J. Darul, P. Piszora Effect of small amount of lithium and iron ions doping in the lithium-manganese oxide spinel structure 54
B.A. Orlowski, B.J. Kowalski, E. Guziewicz, E. Lusakowska, V. Osinniy, I.A. Kowalik, M.A. Pietrzyk, E. Nossarzewska-Orlowska, A. Bukowski, R.L. Johnson Gd 4f electrons contribution to Si/Gd valence band 55
B.A. Orlowski, V. Osinniy, P. Dziawa, M. Pietrzyk, B.J. Kowalski, B. Taliashvili, T. Story, R.L. Johnson Fano resonance investigation of PbTe layers with Eu and Gd ions 56
A. Palewicz, R. Przeniosło, I. Sosnowska, A.W. Hewat, I. Margiolaki Atomic displacements in BiFeO3 as a function of temperature 57
W. Paszkowicz, R. Minikayev, J. Piętosa, C. Lathe, J. Nowak High-pressure study of α and β polymorphs of germanium nitride 58
W. Paszkowicz, P. Piszora, F. Firszt, H. Męczyńska, S. Łęgowski, M. Knapp, C. Baehtz Lattice parameters of (Zn,Mg)Se crystals as a function of temperature 60
W. Paszkowicz, W. Szuszkiewicz, A. Yamaguchi, C. Lathe, E. Dynowska, J.Z. Domagała High-pressure diffraction study of α’-Al2CO 61
M.A. Pietrzyk, B.J. Kowalski, B.A. Orlowski, W. Knoff, V. Osinniy, I.A. Kowalik, T. Story, R.L. Johnson Mn 3d contribution to the valence band of Mn/GeMnTe 62
M.A. Pietrzyk, B.J. Kowalski, B.A. Orlowski, V. Osinniy, W. Dobrowolski, Z. Golacki, R.L. Johnson Resonant photoemission study of GeEuTe and GeFeTe 63
M.A. Pietrzyk, B.A. Orlowski, B.J. Kowalski, P. Dziawa, V. Osinniy, B. Taliashvili, R.L. Johnson Valence band of PbGdTe layer under Gd atoms deposition 64
P. Piszora, M. Kozak, J. Darul, W. Nowicki, A. Muszyński, D. Trots Synchrotron X-ray powder diffraction studies on the Morasko meteorite 65
P. Piszora, W. Nowicki Influence of iron-ion substitution on the pressure-induced phase transition in LiMn2-xFexO4 66
W.M. Kwiatek, M. Podgórczyk, Cz. Paluszkiewicz, A. Balerna, A. Banaś, A. Kisiel, G. Falkenberg Zn and S XANES analysis of prostate tissues and cells 67
P. Romanowski, J. Bak-Misiuk, E. Dynowska, A. Shalimov, S. Kret, P. Dluzewski, A. Misiuk, W. Caliebe, W. Szuszkiewicz Structure of Si:Mn annealed under ambient and enhanced stress conditions 68
M. Rut-Marcinkowska Analiza wyników badań nad przyswajaniem wiedzy o promieniowaniu synchrotronowym w szkołach ponadpodstawowych Analysis of assimilation of knowledge on synchrotron radiation in middle schools 69
K. Schneider, P. Peczkis, Cz. Kapusta, D. Zajac, P. Pasierb, M. Rekas XAFS study of protonic solid electrolytes 70
K. Schneider, M. Sikora, Cz. Kapusta, K. Michalow, Th. Graule, A. Vital, M. Radecka, M. Rekas, D. Zajac XAFS study of TiO2-based photoelectrode materials 71
L. Domka, N. Stachowiak, A. Malicka Production and structural investigation of polyethylene composites with modified kaolin 72
P. Starowicz, C. Battaglia, F. Clerc, A. Prodan, L. Despont, H.J.P. van Midden, A. Szytuła, M.G. Garnier, P. Aebi Charge density waves and superconductivity in ZrTe3 73
K. Szpotkowski, M. Kozak, L. Domka, S. Jurga SAXS studies of DPPC-cationic surfactant system 74
M. Kozak, G. Ślósarek, A. Szymańska The SAXS and rheological studies of HEWL amyloid formation 75
D. Wardecki, R. Przeniosło, J. Stolarski, M. Mazur, M. Brunelli In situ studies of the aragonite-calcite transition in mineral and biogenic materials 76
W. Wierzchowski, K. Wieteska, T. Balcer, A. Malinowska, W. Graeff, W. Hofman Application of back-reflection topographic methods for identification of dislocations in 6H and 4H SiC crystals 77
K. Wieteska, W. Wierzchowski, E. Wierzbicka, A. Malinowska, M. Lefeld-Sosnowska, T. Łukasiewicz, W. Graeff X-ray topographic studies of defect structure in YVO4 crystals 78
A. Wolska, I.N. Demchenko, K. Lawniczak-Jablonska, M. Klepka, J. Sadowski, E. HolubŹKrappe, A. Persson, D. Arvanitis XANES studies of Mn K and L3/2 edges in the (Ga,Mn)As layers modified by high-temperature annealing 79
M. Kozak, S. Wołoszczuk, M. Banaszak, M. Radosz Small angle X-ray scattering study of selected diblock copolymers 80
D. Zając, D. Chylarecka, Cz. Kapusta, R. Podgajny, B. Sieklucka, A. Rothkirch, A. Webb A synchrotron study of high dimensional cyano-bridged networks of 3d,4d-5d elements 81
D. Klinger, R. Sobierajski, R. Nietubyć, J. Krzywiński, J. Pełka, M. Jurek, D. Żymierska, S. Guizard, H. Merdji Structural modification of poly(methyl methacrylate) by single femtosecond pulse 82
regular contributions
P. Grochulski Are the bending magnet beamlines appropriate for protein crystallographers? 83
W. Szuszkiewicz Po co fononom synchrotron? Studies of phonons with the use of synchrotron radiation: what for? 90
M. Gilski Automatyzacja pomiarów synchrotronowych Automatisation of synchrotron measurements 95
J. Pelka Promieniowanie synchrotronowe w biologii i medycynie Synchrotron radiation in biology and medicine 99
D. Zymierska Z życia PTPS News from the PSRS 108
Jobs at ESRF 109
K. Jabłońska Warsztaty Naukowe “Zastosowanie absorpcji rentgenowskiej do określania lokalnej struktury atomowej i elektronowej materiałów” Workshop “Application of X-ray absorption spectroscopy to determination of local atomic and electronic structure of materials 110
E.A. Görlich, W. Paszkowicz Panel Discussion “Crystallographic Applications of the Polish Synchrotron” at the Symposium of the Polish Crystallographic Society, Wrocław, 29-30.06. 2007 112
European Powder Diffraction Conference, EPDIC-11, 18-22.09. 2008 113
E.A. Görlich First Meeting of International Advisory Committee for Polish Synchroron Project, Kraków, 13-15.02.2007 114
9th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS’2008), Ameliówka, 15-20.06. 2008 115
Skorowidz autorow 117
Useful webaddresses / conferences organised by PSRS Proc 118