Volume 8, Number 1-2, September 2009

vol. 8 ALL IN ONE FILE Bulletin vol. 08 (19 MB)
Editorial I
CONTENTS II
Synchrotron Light News 1
Regular contributions
G. Wrochna, J. Jagielski, J. Krzywiński, R. Nietubyć, J. Pełka, E. Pławski, J. Sekutowicz, R. Sobierajski, J. Szewiński On the POLFEL free electron laser project 3
W. Kwiatek It all started out innocently enough… 8
M. Stankiewicz My first encounter with synchrotron. 34 years ago 15

KSUPS-8

8. Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego

KSUPS-8 – 8th National Symposium of Synchrotron Users

Programme of 8th National Symposium of Synchrotron Users 20
A. Burian, J. Szade Zaproszenie na 8. Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego 22
KSUPS-8: invited lectures and oral presentations
T. Durakiewicz Synchrotron quest for band renormalization in correlated f­electron systems L1 23
W.M. Kwiatek, M. Podgórczyk, C. Paluszkiewicz, M. Gajda, Z. Stachura, M. Lekka, J. Lekki, M. Piccinini, D. Grolimund Novel microscopy methods of medical imaging L2 24
L. Chow, A. Misiuk, C.W. Pao, D.C. Ling, W.F. Pong, J. Bak-Misiuk Synchrotron radiation study of Mn implanted silicon O1 25
A. Wierzbicka, D. Lübbert, J.Z. Domagała, Z.R. Żytkiewicz Rocking curve imaging studies of latelarly overgrown GaAs and GaSb epitaxial layers O2 (ext) 26
K. Wieteska, W. Wierzchowski, A. Malinowska, S. Turczyński, M. Lefeld Sosnowska, D. Pawlak, T. Łukasiewicz, W. Graeff X-ray topographic investigations of domain structure in Czochralski grown PrxLa1-xAlO3 crystals O3 28
G. Wrochna, J. Jagielski, J. Krzywiński, R. Nietubyć, J. Pełka, E. Pławski, J. Sekutowicz, R. Sobierajski, J. Szewiński POLFEL – the high average power free electron laser L3 29
J.B. Pełka, G. Wrochna, R. Nietubyć, K.R. Tybor Applications of free electron lasers in biology and medicine O4 30
R. Sobierajski, M. Jurek, D. Klinger, A.R. Khorsand, E. Louis, S. Bruijn, R. van de Kruijs, E.D. van Hattum, K. Sokolowski­Tinten, U. Shymanovich, S. Toleikis, H. Wabnitz, K. Tiedtke, N. Stojanovic, L. Juha, J. Chalupsky, J. Cihelka, V. Hajkova, E.M. Gullikson, F. Bijkerk Interaction of multilayer optics with intense femtosecond XUV pulses O5 31
P. Zajdel, I. Kruk, P-Y. Hsieh, W. van Beek, M.A. Green Local and long range orders in transition metal oxides and selenides and metal organic frameworks studied using combined techniques (XRD and in-situ Raman) L4 32
M. Sikora Study of magnetism with XMCD and XES L5 33
K. Lawniczak-Jablonska, A. Wolska, M.T. Klepka, J. Sadowski, A. Barcz, A. Hallen, D. Arvanitis Charakteryzacja nano-wydzieleń w matrycach na bazie GaSb L6 (ext) 34
M. Kozak Small angle scattering of synchrotron radiation studies of biomembranes L7 36
S. Krzywda, W. Białek, A. Szczepaniak, M. Jaskólski Atomic-resolution structure of cyanobactrial cytochrome c6 with an unusual sequence insertion L8 37
H. Drozdowski, A. Romaniuk, Z. Błaszczak Short-range ordering in ortho-chloroanisole at 293 K by x-ray diffraction O6 38
K. Mazur, W. Wierzchowski , K. Wieteska, W. Hofman, K. Kościewicz, W. Strupiński, W. Graeff X-ray reflectometric investigation of surface roughnes of SiC substrate wafers and its influence on the structural perfection of the deposited SiC epitaxial layers O7 39
R. Przeniosło Badania struktury tlenków metali przejściowych metodą dyfrakcji neutronów i promieniowania synchrotronowego L9 40
E.A. Görlich, K. Królas, M. Młynarczyk, M.J. Stankiewicz, i K. Tomala Informacja na temat rozwiązań technicznych i stanu przygotowań do budowy synchrotronu w Polsce 41
J. Szade, B. Orłowski, B. Kowalski, E.A. Görlich, K. Tomala, P. Starowicz Pierwsza linia na polskim synchrotronie – spektroskopie miękkiego promieniowania rentgenowskiego 42
KSUPS-8: poster presentations
M. Kowalik, R. Zalecki, A. Kołodziejczyk Electronic states of collosal magnetoresistive manganites La0.67Pb0.33Mn1-xFexO3from photoemission spectroscopy P1 43
A. Malinowska, E. Wierzbicka, M. Lefeld Sosnowska, K. Wieteska, W. Wierzchowski, T. Łukasiewicz, M. Świrkowicz, W. Graeff Defect structure formed at different stages of growth process in erbium, calcium and holmium doped YVO4 crystals P2 44
M. Szczerbowska-Boruchowska, M. Lankosz, A. Smykla, D. Adamek Synchrotron radiation as a tool of biochemical analysis in brain cancers P3 45
J. Wolny, M. Duda, B. Kozakowski Complex structure of Mg2Al3 ß and ß’ phases P4 46
E. Dynowska, W. Szuszkiewicz, C. Ziereis, J. Geurts, S. Müller, C. Ronning, J. Domagala, P. Romanowski, W. Caliebe Structural studies of heavily transition metal implanted ZnO P5 47
H. Grigoriew, L. Wiegert, A. Boczkowska Dynamic SAXS correlation as method of structural research P6 48
M.T. Klepka, K. Lawniczak-Jablonska, A. Wolska Badania absorpcyjne zmodyfikowanych chemicznie chitozanów z żelazem P7 49
A. Wolska, K. Lawniczak-Jablonska, M.T. Klepka, A. Barcz, A. Hallen, D. Arvanitis Lokalne otoczenie jonów manganu implantowanych w kryształach GaSb P8 (ext) 50
A. Wolska, K. Lawniczak-Jablonska, M.T. Klepka, J. Sadowski Wytrącenia MnSb w matrycy GaSb wytwarzane przy pomocy metody MBE P8 (ext) 52
J. Bak-Misiuk, P. Romanowski, E. Dynowska, J.Z. Domagala, J. Sadowski,T. Wojciechowski, R. Jakiela, W. Wierzchowski, K. Wieteska, W. Caliebe, W. Graeff Defect structure of GaMnSb grown on GaAs substrate P10 54
A. Misiuk, W. Wierzchowski, K. Wieteska, J. Bak Misiuk, B. Surma, A. Wnuk, C.A. Londos, Deren Yang, W. Graeff Defect structure of Czochralski grown nitrogen doped silicon annealed under enhanced pressure P11 55
D. Klinger, R. Sobierajski, M. Jurek, J. Krzywinski, J.B. Pelka, D. Żymierska, J. Chalupský, L. Juha, V. Hájková, J. Cihelka, T. Burian, L. Vyšín, H. Wabnitz, K. Tiedtke, S. Toleikis, T. Tschentscher, R. London, S. Hau­Riege, K. Sokolowski­Tinten, N. Stojanovic, J. Hajdu, A.R. Khorsand, A.J. Gleeson Modification of the surface morphology by ultra short pulses of XUV free electron laser P12 56
P. Kuczera, B. Kozakowski, J. Wolny, R. Strzałka Structure refinement of decagonal quasicrystal P13 57
J. Nowak, R. Chałas, J. Lekki, A. Kuczumow Microspectrometric study of internal structure of dentin-enamel boundary (DEJ) in molar teeth P14 58
W. Nowicki, J. Darul, P. Piszora, T. Trots Structural properties of (Mn1-xFex)2O3 solid solutions P15 59
A. Pietnoczka, R. Bacewicz, M. Pękała, V. Drozd, W. Zalewski, J. Antonowicz Local structure of Mn in (La1-xHox)2/3Ca1/3MnO3 using X-ray absorption fine structure P16 60
P. Piszora, J. Darul, W. Nowicki, C. Lathe Diffraction HP/HT study of LiMn2O4 P17 61
P. Romanowski, J. Bak-Misiuk, E. Dynowska, J. Sadowski, T. Wojciechowski, A. Barcz, R. Jakiela, W. Caliebe Structural properties of high-temperature-grown GaMnSb / GaSb P18 62
P. Seremak-Peczkis, W. Zajączkowski, J. Przewoźnik, Cz. Kapusta, M. Sikora, D.A. Zając, P. Pasierb, M. Bućko, M. Rękas XAFS study and crystallographic structure of Ti and Y doped BaCeO3-δ protonic conductors P19 63
J. Stępień, J. Śliwińska, J. Przewoźnik, K. Schneider, Cz. Kapusta, D. Zajac, K. Michałów, D. Pomykalska, M. Bućko, M. Rękas XAFS study of ZrO2-based SOFC materials P20 64
T. Balcer, W. Wierzchowski The simulation of Bragg-case section images of dislocations and inclusions in aspect of identification of defects in SiC crystals P21 65
W. Tabiś, J. Kusz, N.-T.H. Kim-Ngan, Z. Tarnawski, F. Zontone, Z. Kąkol, A. Kozłowski, T. Kołodziej Kinetics of the Verwey transition in magnetite P22 66
M.S. Walczak, K. Lawniczak-Jablonska, A. Wolska, M. Sikora, A. Sienkiewicz, L. Suárez, A. Kosar, M.J. Bellemare, D.S. Bohle Changes of iron state and local iron environment of malarial pigment’s substitute in presence of chloroquine P23 67
E. Werner-Malento, R. Minikayev, C. Lathe, H. Dąbkowska, W. Paszkowicz High-pressure diffraction study of selected synthetic garnets P24 68
J.B. Pełka, R. Sobierajski, M. Jurek, J. Krzywiński, D. Żymierska, D. Klinger, S. Hau Riege, H. Chapman, R. London, L. Juha, J. Chalupsky, J. Cihelka, U. Jastrow, K. Tiedtke, S. Toleikis, H. Wabnitz, W. Caliebe, K. Sokolowski-Tinten, N. Stojanovic, C. Riekel, R. Davies, M. Burghammer, W. Paszkowicz, A. Wawro Damage of solids induced by single pulses of XUV­FLASH P25 69
L. Hawelek, A. Brodka, J.C. Dore, V. Honkimäki, T.Kyotani, A. Burian Alignment test of N-doped carbon nanotubes using high­energy X-ray diffraction P26 70
K. Lawniczak-Jablonska, M. T. Klepka, A. Wolska, S. Filipek, R. Sato Określanie lokalnego otoczenia wokół wybranych atomów w nowych wodorkach faz Lavesa P27 71
R. Minikayev, W. Paszkowicz, E. Werner Malento, C. Lathe, H. Dąbkowska Equation of state of zircon-type TbVO4 P28 72
W. Paszkowicz, A. Wolska, M.T. Klepka, S. abd el All, F.M. Ezz-Eldin A combined X-ray diffraction and absorption study of Li2Si2O5 doped with vanadium P29 73
W. Paszkowicz, P. Piszora, W. Łasocha, I. Margiolaki, M. Brunelli, A. Fitch Lattice parameter of polycrystalline diamond in the low­temperature range P30 74
M.A. Pietrzyk, B.J. Kowalski, B.A. Orlowski, W. Knoff, T. Story, W. Dobrowolski, V.E. Slynko, E.I. Slynko, R.L. Johnson A comparison of the valence band structure of bulk and epitaxial GeTe-based diluted magnetic semiconductors P31 (ext) 75
M. Dampc, B. Mielewska, M.R.F. Siggel-King, G.C. King, B. Sivaraman, S. Ptasińska, N. Mason, M. Zubek Threshold photoelectron spectra of isoxazole over the photon energy range 9-30 eV P32 77
P.W. Wachulak, A. Bartnik, C.S. Menoni, J.J. Rocca, H. Fiedorowicz, M.C. Marconi Nanometer patterning and holographic imaging using table-top EUV laser P33 78
H. Drozdowski, K. Nowakowski The determination of molecular structure of 2-methylcyclohexanone P34 79
H. Drozdowski, K. Nowakowski Study of the structure and of the internal ordering degree in liquid cyclohexylamine C6H11-NH2 P35 80
Z. Pietralik, M. Chrabąszczewska, M. Kozak Interactions of cationic gemini surfactants with DMPC P36 81
M. Kulik, A.P. Kobzew, A. Misiuk, W. Wierzchowski, K. Wieteska, J. Bak Misiuk, A. Wnuk, B. Surma Composition and structure of Czochralski silicon implanted with H2+ and Mn+ and annealed under enhanced hydrostatic pressure P37 82
R. Minikayev, E. Dynowska, P. Dziawa, E. Kamińska, A. Szczerbakow, D. Trots, W. Szuszkiewicz High-temperature studies of Pb1-xCdxTe solid solution: structure stability and CdTe solubility limit P38 (ext) 83
R. Nietubyć, W. Caliebe, E. Dynowska, K. Nowakowska-Langier, J. Pełka, P. Romanowski XRD studies of Nb/sapphire(001) thin films deposited with the ultra-high-vacuum cathodic ARC technique P39 86
B. Sikora, A. Baranowska-Korczyc, W. Zaleszczyk, A. Nowicka, K. Fronc, W. Knoff, K. Gas, W. Paszkowicz, W. Szuszkiewicz, K. Świątek, Ł. Kłopotowski, K. Sobczak, P. Dłużewski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, I. Fijałkowska, D. Elbaum Colloidal ZnO and ZnO/MgO core/shell nanocrystals – synthesis and properties P40 87
A. Baranowska-Korczyc, B. Sikora, W. Zaleszczyk, A. Nowicka, K. Fronc, W. Knoff, K. Gas, W. Paszkowicz, R, Minikayev, W. Szuszkiewicz, K. Świątek, Ł. Kłopotowski, K. Sobczak, P. Dłużewski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Bujak, D. Elbaum ZnO nanofibers prepared by electrospinning-characterization and doping P41 (ext) 88
M. Kozak, M. Taube Solution structure of RAR1-GST-TAG fusion protein P42 90
Chronicle
K. Jablonska Membership of Poland in ESRF 91
Information on ISSRNS 2010 92
M. Lefeld-Sosnowska Wspomnienie. Prof. Jerzy Gronkowski (1949 – 2009) 94
D. Zymierska Z życia PTPS 96
G. Margaritondo, F.C. Adams, O. Dutuit, A.E. Russell The future of European transnational access for synchrotrons and FELs 99
U. Pietsch, M.A. Carrondo, K. Hämäläinen, K. Lawniczak-Jablonska Manifesto: European Synchrotron User Organisation (ESUO) 100
Authors’ index 101
Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego