Volume 10, Number 1-2, September 2011

ALL IN ONE FILE Bulletin vol. 10 (8 MB)

CONTENTS I
K. Ławniczak-Jabłońska, W. Paszkowicz Czerwone światło na zawsze czy na chwilę? (o zawieszonym dostępie polskich uczonych do źródeł synchrotronowych) V
KSUPS-9  9th National Meeting of Synchrotron Radiation Users (KSUPS-9  
Z. Kaszkur Welcome 1
KSUPS-9  programme 2
 KSUPS-9  Invited lectures (session 1)
B. Czerny Promieniowanie synchrotronowe prosto z nieba L01 7
M. Gilski, M. Kazmierczyk, S. Krzywda, H. Zabranska, I. Pichova, F. Khatib, F. DiMaio, D. Baker, S. Cooper, Z. Popovic, M. Jaskólski The first crystal structure of monomeric retroviral protease solved by online game players L02 7
P. Grochulski, M.N. Fodje, G. George Status and the future of structural biology at the Canadian Light Source   L03 8
J.B. Pełka Nowe metody obrazowania i nanokrystalografii
z wykorzystaniem koherentnych femtosekundowych impulsów rentgenowskiego lasera na swobodnych elektronach
L04 8
Ł. Hawełek, A. Bródka, V. Honkimaki, J.C. Dore, S. Tomita, A. Burian Przemiana nanodiament-nanocebulki weglowe: badania metodą dyfrakcji wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego L05 9
M.J. Stankiewicz, C.J. Bocchetta, P. Goryl, K. Królas, M. Młynarczyk, P. Tracz, Ł. Walczak, A. Wawrzyniak SOLARIS – the National Synchrotron Radiation Centre
at Jagiellonian University  
L06 10
G. Wrochna POLFEL – a high average power free electron laser L07 10
 

KSUPS-9 – Poster presentations

 

A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, B. Sikora, I. Kamińska, K. Sobczak, A. Reszka, K. Dybko, Ł. Kłopotowski, W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B.J. Kowalski, D. Elbaum ZnO and core/shell ZnO/ZnS nanofibers: Characterization and applications P01 11
M. Brancewicz, E. Żukowski, A. Andrejczuk, M. Pylak, L. Dobrzyński Reconstruction of the 3D electron momentum density distribution in Mg by the maximum entropy method P02 11
J. Darul Hydrothermal synthesis of layered double hydroxide-terephthalate intercalation compounds P03 12
E. Dynowska, J. Domagala, P. Romanowski, E. Janik, P. Wojnar, W. Caliebe Monocrystalline character of ZnMgTe shell in the core-shell ZnTe/ZnMgTe nanowires P04ext 12
O. Ermakova, W. Paszkowicz, P. Piszora, R. Minikayev, E. Werner-Malento, S. Gierlotka, M. Berkowski, J.D. Fidelus, Y. Cerenius, S. Carlson High-pressure diffraction study of structural and elastic properties of zircon-type and scheelite-type RVO4 (R = Nd, Eu) P05 14
O. Ermakova, R. Minikayev, C. Lathe, H. Dabkowska, W. Paszkowicz Elastic properties of dysprosium orthovanadate: An in-situ powder-diffraction study P06 15
E. Guziewicz, M.I. Łukasiewicz, Ł. Wachnicki, K. Kopalko, M. Godlewski Rezonansowe badania fotoemisyjne ferromagnetycznych warstw ZnCoO P07ext 16
D. Klinger, R. Sobierajski, J. Pelka, E. Lusakowska, D. Zymierska, W. Wierzchowski, K. Wieteska, T. Balcer, J. Chalupsky, W. Hajkova, T. Burian, A.J. Gleeson, L. Juha, K. Tiedtke, S. Toleikis, H. Wabnitz, J. Gaudin Damage of gallium arsenide created after irradiation
by ultra-short VUV laser pulse
P08 17
M. Kowalik, W. Tokarz, R. Zalecki, A. Kołodziejczyk Electronic band structure and magnetic properties
of La2/3Pb1/3Mn2/3Fe1/3O3
P09 18
K. Lawniczak-Jablonska, M.T. Klepka, A. Wolska, E. Dynowska, M.A. Borysiewicz Optimization of technology for contact metallization
in electronic devices 
P10 19
K. Lawniczak-Jablonska, J. Bak-Misiuk, A. Wolska, M.T. Klepka, E. Dynowska, P. Romanowski, J. Sadowski Can we control the process of room temperature ferromagnetic clusters formation in GaMnAs matrix? P11 20
K. Lawniczak-Jablonska, J. Libera, A. Wolska, M.T. Klepka, A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, D. Elbaum Location of metals in ZnO electrospined nanofibers P12 21
K. Wieteska, W. Wierzchowski, A. Malinowska, S. Turczynski, M. Lefeld-Sosnowska, D.A. Pawlak, T. Łukasiewicz, C. Paulmann Synchrotron topographic studies of domain structure
in Czochralski grown PrxLa1-x AlO3 crystals
P13 21
J.K. Nowak, F. Marone, A. Kuczumow Application of synchrotron-radiation X-ray tomographic microscopy (SRXTM) to visualisation of petrified wood samples P14 22
B.A. Orlowski, J. Pelka, P. Dziawa, S. Mickevicius, A. Reszka, B.J. Kowalski, S. Thiess, W. Drube X-ray photoemission from CdTe/PbTe/CdTe nanostructure
in normal and grazing-incidence modes
P15ext 23
R. Minikayev, W. Paszkowicz, P. Piszora, M. Knapp, C. Baehtz Thermal expansion of Si3N4 and Ge3N4 P16 25
A. Pietnoczka, R. Bacewicz, T. Slupinski, J. Antonowicz, S.-H. Wei Local structure around Te in heavily doped GaAs:Te using
X-ray absorption fine structure
P17 25
Z. Pietralik, M. Kozak Studies of gemini surfactants as nanocarriers for siRNA P18 26
Z. Pietralik, , D. Wieczorek, R. Zieliński, M. Kozak Interactions between zwitterionic sufractants and DMPC P19 26
Z. Pietralik, A. Skrzypczak, M. Kozak Structural changes of DMPC bilayers induced by gemini surfactants P20 27
A. Reszka, B.A. Orlowski, Ł. Wachnicki, S. Gierałtowska, E. Guziewicz, B.J. Kowalski, M. Godlewski, R.L. Johnson Resonant photoemission study of Sm atoms on ZnO
surface
P21ext 28
J.Bak-Misiuk, P. Romanowski, E. Dynowska, A. Misiuk, J. Sadowski, W. Caliebe Structural transformations of GaMnAs layer annealed
under enhanced hydrostatic pressure
P22 29
R. Minikayev, E. Dynowska, T. Story, A. Szczerbakow, A. Bell, D.M. Trots, W. Szuszkiewicz Low-temperature expansion of metastable Pb1-xCdxTe solid solution P23ext 30
K. Turzyniecki Proste wyjaśnienie mechanizmu powstawania promieniowania synchrotronowego

 

P24 31
A. Wierzbicka, J. Domagala, M. Sarzynski, D. Luebbert, Z.R. Zytkiewicz Investigation of strain and lattice parameters distribution
in epitaxial laterally overgrown InGaN/GaN structures
P25 31
A. Wolska, M.T. Klepka, B.S. Witkowski, M.I. Łukasiewicz, E. Guziewicz, M. Godlewski Mangan w warstwach ZnMnO hodowanych metodą osadzania warstw atomowych P26 32
J. Antonowicz, A. Pietnoczka, T. Drobiazg, G.A. Almyras, D.G. Papageorgiou, G.A. Evangelakis Atomic structure of Cu-Zr metallic glass assessed
by EXAFS method and molecular dynamics simulations
P27 33
B.J. Kowalski, R. Nietubyć, J. Sadowski Stany Mn 3d w paśmie walencyjnym Ga1-xMnxSb P28 34
E. Wierzbicka, A. Malinowska, K. Wieteska, W. Wierzchowski, M. Lefeld-Sosnowska, M.A. Swirkowicz, T. Łukasiewicz, C. Paulmann Characterization of the defect structure in gadolinium orthovanadate single crystals grown by the Czochralski method P29 35
A. Shalimov, C. Baehtz, J. Grenzer, J.V. Borany The Rossendorf beamline BM20 at the ESRF: Overview
and perspectives
P30 35
M. Murawska, M. Kozak Studies of the structure and morphology of gold
nanoparticles in solution by TEM, SAXS and UV-vis
P31 36
M. Taube, J. Pieńkowska, A. Jarmołowski, M. Kozak Small angle X-ray scattering studies of Sgt1 protein
from Hordeum vulgare
P32 36
W. Kida, M. Kozak Structural changes of DPPC bilayers induced by gemini surfactants P33 37
B. Korczyc, A. Bartnik, H. Fiedorowicz Ablacja i modyfikacja warstwy wierzchniej PVDF
z wykorzystaniem promieniowania z zakresu EUV
P34 37
P. Piszora, J. Darul, W. Nowicki, C. Lathe, S. Carlson, Y. Cerenius Structural properties and compressibility of spinels: More questions than answers P35 38
A. Dowierciał, P. Wilk, A. Jarmuła, W. Rypniewski, B. Kierdaszuk, W. Rode Crystal structures of mouse thymidylate synthase
in complexes with inhibitor
P36 39
Ł. Węgrzyński, A. Bartnik, H. Fiedorowicz Badanie laserowo-plazmowego źródła EUV do modyfikacji powierzchni polimerów P37 39
 KSUPS-9  Invited lectures (session 2) and oral presentations
M. Gilski Processing and analysis of synchrotron diffraction images
of protein crystals
L08ext 40
A. Wolska Absorpcja promieniowania synchrotronowego kluczem
do tajemnic nanoświata
L09 41
R. Sobierajski Krótkofalowe lasery na swobodnych elektronach – oddziaływanie impulsów z materią stałą L10 42
J. Sędzik Nucleation, aggregation, crystallization and synchrotron radiation L11 42
I.A. Kowalik, M.A. Niño, A. Locatelli, T.O. Menteş, A. Bonanni, T. Dietl, D. Arvanitis Magnetyczna spektroskopia i spektro-mikroskopia
na materiałach spintronicznych
L12 42
D. Wardecki, R. Przeniosło, A. Fitch, M. Bukowski, R. Hempelmann Zmiany mikrostruktury nanokryształów chromu
pod wpływem wygrzewania – badania metodą dyfrakcji promieniowania synchrotronowego
L13ext 43
K. Wolska, A. Wandzilak, M. Czyżycki, P. Wróbel, M. Szczerbowska-Boruchowska, D. Adamek, E. Radwańska, M. Lankosz Investigation of iron and zinc oxidation state in different grades of human brain gliomas using XAFS spectroscopy O01 45
A. Wierzbicka, Z.R. Zytkiewicz, M. Sobanska, K. Klosek, E. Lusakowska Influence of substrate on crystallographic quality
of AlGaN/GaN HEMT structures grown by MBE
O02 45
W. Wierzchowski, K. Wieteska, D. Klinger, R. Sobierajski, J. Pelka, D. Zymierska, T. Balcer, C. Paulmann Evaluation of the depth extension of the damages induced
by FLASH pulses in silicon crystals
O03 46
W. Wierzchowski, K. Wieteska, K.J. Mazur, K. Kościewicz, T. Balcer, W. Strupinski, C. Paulmann Topographic and reflectometric investigation of 4H silicon carbide epitaxial layer deposited at various growth rates O04 47
J. M. Kubacki, D. Kajewski, M. Wojtyniak, J. Szade, A. Köhl, C. Lenser, R. Dittmann, R. Waser, K. Schulte Badanie absorpcji rentgenowskiej i rezonansowej fotoemisji w cienkich warstwach SrTiO3 domieszkowanych żelazem O05ext 47
M. Sikora, P Glatzel Valence band of tungsten compounds probed using 2p5d RIXS O06 48
A.M. Drzewiecka, M.T. Klepka, A. Wolska, A.E. Kozioł Struktura nowych kompleksów miedzi(II) i cynku(II)
z pochodnymi benzofuranu – badania z wykorzystaniem absorpcji i dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
O07ext 49
I. Sankowska, J. Domagala, O. Yefanov, A. Jasik, K. Regiński, O.H. Seeck X-ray measurements of type II InAs/GaSb superlattice
in a wide angular range using the P08 beamline
at PETRAIII
O08 50
A. Wolska, M.T. Klepka, B.S. Witkowski, M.I. Łukasiewicz, E. Guziewicz, M. Godlewski Lokalne otoczenie atomów kobaltu w cienkich warstwach ZnCoO O07ext 51
list of participants 55
Authors index   61
Synchrotron Light News 64
 Regular contributions
M. Jaskólski Krystalografia białek w kryształowej kuli 73
B.H. Toby, M.R. Suchomel Mail-in synchrotron powder diffraction at the APS 77
 Varia
A. Kisiel Dwudziestolecie Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego  rocznicowe impresje 80
D. Żymierska, B.A. Orłowski Jubileusz 20-lecia Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego 85
D. Żymierska Z życia Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego 90
E. Talik, S. Krukowski, Z.R. Żytkiewicz Działalność Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów 93
Z. Kaszkur Działalność Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego 96
Information on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS’2012) 97